Търговията с права за увеличението на капитала на ПИБ стартира със слаб интерес

Борсовите участници се оказаха неподготвени за сделки на цена 0,0005 лв.

Търговията с права за увеличението на капитала на ПИБ стартира със слаб интерес

Правата за увеличението се търгуват с борсов код 5F41

(5F41 / 5F41) (5F4 / FIB)
Коментари